Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

O nas

Beata Grotowska

beata portret 2 h300

Psycholog ze specjalnością kliniczną, psychoterapeuta integracyjny ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzącego do uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTP spełniającego kryteria European Association of Psychotherapy. 

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. 

Zwolenniczka podejścia integracyjnego (zindiwidualizowanego postępowania wobec konkretnego problemu i danej osoby). 

Administrator i wieloletni ekspert na portalu i forum.adhd.org.pl oraz na grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, mutyzmem wybiórczym. 

Współautorka książki: ,,Codzienność  dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty”, wyd. Harmonia, autorka artykułów o problemach dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. 

Uczestniczka licznych konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu diagnozowania, komunikacji, terapii oraz wspierania i tworzenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Szkoliła się m.in. w zakresie:

diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD oraz wspierania rodziców w procesie terapii dzieci, pokonywania oporu nastolatka, pracy z dzieckiem krzywdzonym, Dialogu Motywującego, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, monitorowania rozwoju dziecka narzędziem M-CHAT-R/F, Psychoterapii Opartej na Analizie Funkcjonalnej. 

Terapeuta i wychowawca na obozach dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Autorka badań  nad umysłowością  nastolatków z zespołem Aspergera. Pasjonatka psychopatologii i neuropsychologii, zwolenniczka indywidualnego podejścia do każdego człowieka i całościowej opieki nad rodziną. Szczęśliwa matka dwóch synów.

 W Fundacji SAVANT tworzy i nadzoruje realizację programów terapeutyczych zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży, prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, treningi umiejętności społecznych, udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli, prowadzi szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej.

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin.

Kontakt: beata.grotowsta@savant.org.pl

Bogdan Mizerski

Bogdan Mizerski

Psycholog ze specjalnością kliniczną, terapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera, dyplomowany coach.

Założyciel portalu i forum ADHD.org.pl, admninistrator i ekspert na forach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych, autyzmu i afazji. Organizator grup wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i innymi trudnościami wychowawczymi, wykładowca szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeń  pokrewnych. 

Wieloletni praktyk w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi. Pasjonat nauki i psychologii ewolucyjnej. Autor wielu wypowiedzi w TVP, TVN i Polsat News.

Autor badań  dotyczących specyficznych umiejętności i predyspozycji nastolatków z ADHD.

Szkolił się m.in. w zakresie:

diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD oraz wspierania rodziców w procesie terapii dzieci, pokonywania oporu nastolatka, pracy z dzieckiem krzywdzonym, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci.

Ukończył szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

Informatyk z dużym stażem w budowie aplikacji, administracji systemów informatycznych, systemów operacyjnych i baz danych.

Szczęśliwy ojciec dwóch dorosłych synów.

W Fundacji SAVANT prowadzi: terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, coaching dla młodzieży i dorosłych, treningi umiejętności społecznych,  szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej, udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 10 r.ż., młodzieżą  i dorosłymi.

Kontakt: bogdan.mizerski@savant.org.pl

Iwona Kossakowska

Iwona KossakowskaPedagog, psychoterapeuta systemowy, mediator rodzinny i sądowy. 

Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie o specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjalna oraz całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją Dzieci Niczyje jako wolontariuszka. Prowadzi poradnictwo w sprawach rodzinnych, trudnościach osobistych w kościele św. Patryka. Od 2006 roku wpisana do rejestru mediatorów sądowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe jako menadżer w instytucjach rynkowych. Szczęśliwa małżonka, matka dwójki dorosłych udanych dzieci.
W Fundacji SAVANT współprowadzi grupy terapeutycze TUS, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz psychoterapię systemową rodzin.

Krystyna Bonisławska

Krystyna Bonisławska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia.
Ukończyła studia podyplomowe o specjalności „Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach” na Akademii Pedagogiki specjalnej.

Ukończyła szkolenia I i II stopnia dla specjalistów o zagadnieniu „Terapii Mutyzmu”, jak również „Wsparcie dziecka z objawami depresji”. 

Pracowała w przedszkolu z dziećmi autystycznymi. Prowadziła zajęcia m. in. Arteterapii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Treningu rozwoju kompetencji społecznych, przedszkolnych oraz miedzyrówieśniczych oraz w pracuje  w CTM - Centrum Terapii Mutyzmu Nieśmiałości i Lęku. Współpracowała przy projektach CTM, tworzyła scenariusze grup warsztatowych jak również współprowadziła grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem i zaburzeniami lękowymi. Pracuje w Poradni dla dzieci z autyzmem dziecięcym. 

W Fundacji SAVANT prowadzi treningi umiejętności społecznych i terapię psychologiczną małych dzieci.

Aniela Januś

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia.
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją wychowawczą stosowaną. Ukończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

Umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa zdobyła m.in. w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz w Fundacji Druga Strona Lustra prowadząc warsztaty dla dzieci przebywających na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach specjalistycznych. Doświadczenie kliniczne wzbogaciła dzięki stażowi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących Psychicznie.

Prywatnie uwielbia aktywnie spędzać czas podróżując, jeżdżąc na rowerze, pływając. Jest miłośniczką dobrej literatury.

Obecnie pracuje jako psycholog w szkole średniej oraz w przedszkolu międzynarodowym. W Fundacji SAVANT prowadzi treningi umiejętności społecznych oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Specjalizuje się w pracy z młodzieżą od 12 r.ż. i dorosłymi.

Magda Kuśmierz

Magda KuśmierzAbsolwentka Wydziału Socjologii UW oraz studiów doktoranckich Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN.

Ukończyła studia podyplomowe „Ewaluacja programów finansowanych ze środków EU” i „Coaching Profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uczestniczka kursu atestowanego przez  PTTM – Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM.

Certyfikowany Trener FRIS® – narzędzia diagnostyczno-rozwojowego opisującego indywidualne style poznawcze: naturalne predyspozycje, sposoby osiągania celów, preferowane role zawodowe i grupowe – użyteczne w profilowaniu zawodowym, tworzeniu zespołów, skutecznej komunikacji ale przede wszystkim w zrozumieniu różnorodności stylów myślenia i wyjątkowości swojego.

Od ponad 20 lat jako badacz jakościowy zajmuje się badaniem zjawisk i problemów społecznych w obszarze kultury, pomocy społecznej, edukacji i przedsiębiorczości. Moderuje warsztaty kreatywne myślenia projektowego (Design thinking i Service design) użyteczne w tworzeniu rozwiązań problemów społecznych w sposób skoncentrowany na potrzebach użytkowników (human centered design).

Od ponad 10 lat realizuje ewaluacje projektów i programów ( w tym finansowanych ze środków UE) w obszarze: rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania interwencjami publicznymi, analizy instytucjonalnej, przedsiębiorczości, kultury i edukacji.

Ekspert ds. badań konsumenckich i społecznych, trener i coach w Warszawskim Akceleratorze dla startupów WAW.AC.

Mama dwóch fantastycznych nastoletnich córek i bardzo żywiołowego syna w wieku wczesnoszkolnym.

W fundacji SAVANT prowadzi treningi umiejętności społecznych.

 

Marzena Nowakowska

Psycholog, terapeuta SI, aMarzena Nowakowskabsolwentka Psychologii na Uniwersytecie UKSW.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS o specjalności "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci od 0-6r.ż." oraz półroczny kurs Terapii Poznawczo - Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w CBT. Posiada kwalifikacje pedagogiczne zdobyte na Uczelni Nauk Społecznych.

Pracowała w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi ze spektrum autyzmu. W trakcie swojej pracy uczestniczyła między innymi w tworzeniu indywidualnych planów i programów terapeutycznych oraz ich realizacji zarówno indywidualnie jak i w grupie.

W Fundacji SAVANT współprowadzi treningi umiejętności społecznych oraz prowadzi terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 4 r.ż.

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.